Interview met Vincent Kalshoven

Een interview door Lotte van groep 8.

a) Vindt u het leuk om op de Tandem te werken?

Ja, heel leuk!

b) Wat wilde u worden toen u kind was?

Ik wilde graag meester worden.

c) Komen er nog speciale dingen, zo ja wat?

Ja we gaan het schoolplein nog mooier maken en nog andere dingen.

d) Op welke dagen werkt u hier meestal?

Ik werk meestal vier dagen in de week.

e) Op welke school werkte u eerst?

Ik werkte eerst op de Torenuil in Zenderpark.

f) Wat deed u op die school?

Ik was meester van groep 8 en ik was gedragsspeciallist.

g) Vind u het moeilijk om de juffen te commanderen?

Ik heb hele leuke leergierige collega’s waarmee ik goed kan samenwerken dus ik hoef ze niet te commanderen.

h) Waarom wilde u bij de Tandem komen werken?

Het is een goede en gezellige school met gezellige collega’s.

i) Wat doet u als u niet op school bent?

Ik werk dan voor CBOO of AOb of bij de universiteit van Utrecht.

j) Hoe moeten kinderen zich volgens u gedragen op school?

Als een kind dat wil leren, en wil zorgen voor een ander.

k) Wat vindt u een goede boodschap voor kinderen van deze school?

Dat ze moeten proberen elke dag een stapje beter te doen.