Wat vindt Redouan van groep 7?

Ik vind het een leuke klas, iedereen is aardig. En de juffen ook. Met het voetballen is het zo geregeld dat wij op maandag en woensdag en vrijdag mogen voetballen. Iedereen heeft een eigen voetbaldag. En we hebben een groot plein dat is voor de bovenbouw. En we hebben een klein plein en dat is voor de onderbouw. We hebben een fietsenhok. daar hebben we een nieuw klimrek. Ons schoolplein is helemaal nieuw. Heel veel hout, maar het is wel heel leuk. Bijvoorbeeld je speelt verstoppertje dan kan je overal verstoppen. En je kan overal klimmen. Je mag door de struiken heen lopen. En het is heel erg groen. En je kan er veel rennen. De toetsen worden heel goed van tevoren doorgenomen door de juffen. En we hebben ook RT: dat is extra hulp bij bijvoorbeeld rekenen, spelling of lezen. En dat doe je als je er moeite mee hebt. Dat is een goed hulpmiddel.