De Tandem geslaagd!

Onze school is een daltonschool. Om dit te zijn en te mogen blijven, wordt de school naast de bezoeken van de Onderwijsinspectie ook gevisiteerd door de Nederlandse Dalton Vereniging (NDV).

Een belangrijke reden voor scholen om lid te zijn van de NDV is het feit dat door dit lidmaatschap de (dalton)kwaliteit op een school gewaarborgd wordt. Een door de NDV erkende daltonschool krijgt een licentie die voor vijf jaar (po) en voor vier jaar (vo) verleend wordt. Na zo’n periode wordt een licentie niet automatisch verlengd, maar moet de kwaliteit op de school eerst weer beoordeeld worden. Dit kan leiden tot een verlenging van twee jaar, indien de kwaliteit niet helemaal in orde is, of tot vijf, resp. vier jaar.

Vandaag is onze school gevisiteerd. Naast alle gegevens die op orde moeten zijn, is ook gekeken naar het geboden onderwijs en gesproken met ouders en leerlingen.

De conclusie van de visiteurs is dat De Tandem voldoet aan de gestelde eisen. De kwaliteit is op orde. We zijn daarom blij om te melden dat onze licentie weer voor het maximum aantal jaren is verlengd. Over vijf jaar komen de visiteurs weer bij ons op bezoek.

Meer informatie is te vinden op: www.dalton.nl