Tandemdammers door naar Nederlands kampioenschap!

Afgelopen zaterdag hebben de jongens van groep 7 meegedaan aan het  Provinciale schooldamkampioenschap in Baarn. Het was opnieuw een leuke en  spannende dag. Ze hebben een zesde plaats bemachtigd en hebben zich hiermee  geplaatst voor het Nederlands schooldamkampioenschap. Dat vindt plaats op  zaterdag 11 april a.s.

Schooldammen 2 Schooldammen 1