Andere tijden op de Tandem?

Het bestuur van Stichting Robijn waar onze school onder valt heeft de wens neergelegd om alle scholen van de stichting over te laten gaan op een nieuw model. Het betreft een model waarin iedere leerling op iedere schooldag van 08.30 uur t/m 14.00 uur naar school gaat.
Dit zogenaamde continuerooster kent voor- en nadelen. Om ons heen zien wij dat de meeste scholen zijn overgestapt op een soortgelijk model. Onze school denkt nog na over een dergelijke beslissing. Wij zijn van mening dat een besluit als dit goed gefundeerd moet zijn. We wegen de plussen en minnen af en zullen tot een uitspraak komen. Dit uiteraard in samenspraak met de leden van de (G)MR, teamleden en ouders. De uitkomsten van de ouderraadpleging zullen hierin uiteraard worden meegenomen. Het komen tot een besluit is voor alle betrokkenen een flinke uitdaging. We hopen in deze maand te komen tot een keuze.