Engels op de Tandem

De wereld lijkt steeds kleiner te worden. Een belangrijke voertaal in deze wereld is Engels. Het team beraadt zich over het huidige aanbod. Om beleid te bepalen zijn de visie van de school en de gegevens vanuit de wetenschap zeer belangrijk. Een basisschool biedt in principe een basis voor de toekomst. Een breed palet. Wanneer bepaalde zaken een prominentere rol krijgen, zullen andere zaken moeten wijken. Dit vraagt om het maken van keuzes en hiervoor willen wij graag gedegen informatie.
De Tandem benut de meest recente wetenschappelijke theorie om haar beleid te maken. We hebben nu de kans om samen te werken met de Radboud Universiteit. Zeer binnenkort zal een onderzoeksteam onze school bezoeken om een onderzoek uit te voeren naar het effect van Engels op de basisschool en indien mogelijk wordt de meerwaarde in kaart gebracht. De groepen 1, 5 & 8 zullen hiervoor worden benaderd. Ouders wordt verzocht om hiervoor toestemming te geven. We zijn blij om weer mee te kunnen werken aan de ontwikkeling van de wetenschap en zo ook een gefundeerd beleid m.b.t. het aanbod van het vak Engels