Helpt u de Tandem?

De Tandem gaat graag de samenwerking aan met diverse partners. Het uitgangspunt is een optimaal stimulerende omgeving voor onze leerlingen. Sponsors kunnen hieraan bijdragen. In ruil voor een vermelding op onze site onder het kopje ‘partners’ hopen we op uw diensten en/of giften te kunnen rekenen. Het aangaan van deze verbintenis gaat in overleg met de directie en de MR van onze school. Voelt u zich in staat om onder deze voorwaarden onze school te versterken? Neemt u dan contact op met de directeur van de school. Hij is bereikbaar gedurende kantoortijden of via: info@de-tandem.nl