Zelfgestuurd leren?

Onze school is een daltonschool. vanuit onze visie benaderen wij leerlingen op een wijze die niet gangbaar is in het regulier onderwijs. Leerlingen weten en kunnen veel zelf. Aan ons de taak om de leerlingen verder te helpen in hun ontwikkeling. Dit is niet zonder resultaat. Vanuit diverse onafhankelijke onderzoeken en beoordelingen blijkt dat onze school een bovengemiddeld leerrendement realiseert bij onze leerlingen. Dit wordt ondersteund door de onderzoeken van de Inspectie van het onderwijs, Professor Dronkers en RTL.

Toch willen wij ons beleid blijven toetsen aan de wetenschap en zo ook meewerken aan het verrijken van kennis en vaardigheden. Onze school zal deelnemen aan een langdurig onderwijsonderzoek van o.a. professor P. Sins. Dit onderzoek zal een focus hebben op het bevorderen van het zelfgestuurd leren van onze leerlingen. De verwachting is dat wij in het schooljaar 2015/2016 zullen starten met deze samenwerking. Het streven blijft naar een school die iedere dag een stapje beter wil. Dit in samenwerking met de wetenschap. In dit geval gaan wij de samenwerking aan met de Academie voor Pedagogiek en Onderwijs vanuit Saxion te Deventer.