Even voorstellen: nieuwe MR leden oudergeleding

Sinds 1 mei zijn Jorrit de Jong en Alwin Ellenbroek onze nieuwe MR-leden voor de oudergeleding. Ze stellen zich hieronder voor:

JorritMijn naam is Jorrit de Jong, vader van Fien uit groep C. Sinds mei dit jaar ben ik samen met Alwin toegetreden tot de MR. Ik vind het mooi om te zien dat het team van de Tandem bij allerlei activiteiten wordt bijgestaan door ouders. Betrokken ouders zijn onmisbaar voor een school.  De komende tijd wil ik mij graag inzetten om namens ouders in de MR mee te denken en te adviseren over het beleid van de school. Zodat we ervoor zorgen dat onze kinderen, het team van de Tandem en wij als ouders er samen het beste uithalen. Als je vragen, opmerkingen, adviezen hebt of informatie wilt omtrent de zaken die in de MR worden besproken, dan horen wij dat als oudergeleding graag!

 

AlwinHallo, ik ben Alwin Ellenbroek, vader van Marin uit groep 1b. Ik ben toegetreden tot de MR omdat ik het heel belangrijk vind om betrokken te zijn bij het beleid dat gevoerd wordt op school. Ik vind het de verantwoordelijkheid van de directeur, leerkrachten en ouders samen om ervoor te zorgen dat de organisatie op school goed geregeld is zodat de kinderen een prettige tijd op school hebben. Daar wil ik graag mijn steentje aan bijdragen door deel te nemen aan de MR. Ik ben een van de drie vertegenwoordigers namens de ouders. Ik hoor het graag als er onderwerpen leven onder ouders waar de MR zich mee bezig zou moeten houden.

Hierbij willen wij de oud MR leden, Daniëlle van den Houten en Eveline Albers, bedanken voor hun bijdrage de afgelopen jaren.

Oscar Kempees – voorzitter MR