Boeken en tijdschriften gezocht

Voor de Tandem Bazaar, die plaatsvindt op woensdag 7 oktober tussen 13.30 en 14.30 uur, zijn we nog op zoek naar gebruikte, nog goede boeken die we op die dag kunnen verkopen. Ook (maand-)tijdschriften zijn welkom. Met de opbrengst hiervan kan de schoolbieb de collectie weer een stukje uitbreiden.

Hulp aan Roemenië

We zijn in groep 8 begonnen met keuzewerk. Daarbij hebben wij (Nienke, Emma en Ana) het project over Roemenië uitgekozen. Dat doen we voor stichting Roemeense Kinderhulp uit IJsselstein (srkh).we hebben twee projecten: één voor een school in Sarateni en één voor een gezin in van een meisje (Gyöngyi) dat in Sarateni woont. Daarvoor verzamelen we spullen in zoals: lege flessen, ongebruikte knutselspullen, kleding en schoenen (met name nog goed bruikbare kleding en schoenen voor kinderen). Dat kunt u vanaf donderdag 10 september inleveren bij de krat in de grote hal.

Alvast bedankt!

Ana, Emma en Nienke van groep 8

De school in Sarateni (Roemenië)

Logo SRKH

De Takenplanner

Zoals u misschien al weet hebben de kinderen op de Tandem een takenplanner. In die planner kunnen de kinderen zien wat ze voor die week te doen hebben. Vanaf donderdag tot en met dinsdag heb je de tijd om die dingen te doen. Als je al je taken niet af hebt op dinsdag moet je het mee naar huis nemen. Als je het taakwerk de andere dagen wilt meenemen is dat je eigen verantwoordelijkheid. In groep 5 begin je met een tweedagenplanner en die hebben dan ongeveer 5 dingen in die twee dagen. In groep 6 heb je al meer taken. In groep 7 heb je nog meer taken. En in groep 8 heb je de meeste taken. In groep 8 heb je ongeveer 13 taken . In groep 8 heb je ook meer dingen in je takenplanner. Zoals je rooster en de dingen die je voor keuzewerk kan doen, want dat hoort ook bij je taakwerk. De taken die je moet doen zijn bijv. rekenen ,taal, spelling, wereldoriëntatie en keuzewerk. En de vakken die je in groep 7 en 8 nieuw krijgt zijn Blits (studievaardigheden) en Engels.

Ik vind de takenplanner goed en handig want zo heb je zelf de verantwoordelijkheid over de taken. En wat je wanneer wilt doen. En het is erg handig als voorbereiding op de middelbare school.

Geschreven door Salma, groep 8

Takenplanner

 

 

Nieuwe toiletten gereed

Vorig schooljaar waren er problemen met diverse toiletten. In dit artikel leest u een wat uitgebreidere toelichting op de aanleiding en de (weg naar de) uiteindelijke oplossing.

Al een tijd was er op de toiletten een muffe geur en speelde het gevoel dat een hoge vochtigheidsgraad. Toen is er over gegaan tot een onderzoek van de GGD. In de lokalen werd een acceptabele tot goede luchtkwaliteit geconstateerd. Toch zinde het de directie en enkele collega’s niet. Achter panelen en boven de plafonds werd gekeken. De bevestiging dat het te vochtig was in de sanitaire ruimtes werd gevonden. Diverse bouwexperts werden daarna geraadpleegd. Het dak zou op enkele plaatsen verzadigd zijn met vocht. Nadat vier loodgieters en een expert van de gemeente zich hadden gebogen over dit euvel werden naar achteraf blijkt lapmiddelen ingezet.

Het vermoeden dat er iets structureel niet goed zat werd binnen intern beraad geuit. Na nieuwe experts te hebben geraadpleegd werd duidelijk dat er sprake was van constructiefouten. Het gevolg zou zijn dat er een grootschalige renovatie moest plaatsvinden. Een geschil met gemeente en verzekeringsexperts volgde. Het bestuur van stichting Robijn moest zich beraden. In de tussentijd konden leerlingen zich richten tot een toilet i.p.v. zes toiletten. Een niet wenselijke situatie die ook onder de aandacht van de MR werd gebracht.
Het geschil tussen de school, stichting, verzekering en de gemeente liep door. Vanuit het verantwoordelijkheidsgevoel van de MR van De Tandem is een brandbrief gestuurd naar het bestuur van stichting Robijn. Uiteindelijk heeft het bestuur van de stichting besloten tot renovatie van de toiletgroepen. Een forse kostenpost. Voor de leerlingen en collega’s zijn de zaken nu in de zomervakantie met spoed in orde gebracht. De financiële afwikkeling inclusief het gevecht met gemeente en verzekeringen vindt verder nu achter de schermen plaats. Het welzijn van leerlingen en collega’s staat immers voorop.
Dankzij de actie van de MR van De Tandem is er beweging ontstaan. Immers staat het welzijn en de ontwikkeling van de leerling voorop. Neemt niet weg dat de kosten flink zijn en de verantwoordelijkheid duidelijk ligt bij de gemeente IJsselstein. Gelukkig heeft de stichting Robijn in deze haar verantwoordelijkheid genomen en het probleem opgelost.

Bijna de hele zomervakantie is er hard gewerkt. Het resultaat mag er zijn. Precies op tijd zijn alle toiletgroepen bij de bovenbouw, groep vier, het leerkrachttoilet bij de onderbouw en de kleutertoiletten opgeleverd en kunnen de kinderen weer naar hun eigen toilet.

20150725_185427 20150725_185519 20150725_191612

Snelbinder september 2015

Hierbij de editie van de snelbinder van september 2015. U heeft een pdf reader nodig om de snelbinder te lezen. Druk op de knop rechtsboven om de snelbinder in een nieuw scherm te bekijken.

Downloaden snelbinder

Nieuwe website