Nieuwe toiletten gereed

Vorig schooljaar waren er problemen met diverse toiletten. In dit artikel leest u een wat uitgebreidere toelichting op de aanleiding en de (weg naar de) uiteindelijke oplossing.

Al een tijd was er op de toiletten een muffe geur en speelde het gevoel dat een hoge vochtigheidsgraad. Toen is er over gegaan tot een onderzoek van de GGD. In de lokalen werd een acceptabele tot goede luchtkwaliteit geconstateerd. Toch zinde het de directie en enkele collega’s niet. Achter panelen en boven de plafonds werd gekeken. De bevestiging dat het te vochtig was in de sanitaire ruimtes werd gevonden. Diverse bouwexperts werden daarna geraadpleegd. Het dak zou op enkele plaatsen verzadigd zijn met vocht. Nadat vier loodgieters en een expert van de gemeente zich hadden gebogen over dit euvel werden naar achteraf blijkt lapmiddelen ingezet.

Het vermoeden dat er iets structureel niet goed zat werd binnen intern beraad geuit. Na nieuwe experts te hebben geraadpleegd werd duidelijk dat er sprake was van constructiefouten. Het gevolg zou zijn dat er een grootschalige renovatie moest plaatsvinden. Een geschil met gemeente en verzekeringsexperts volgde. Het bestuur van stichting Robijn moest zich beraden. In de tussentijd konden leerlingen zich richten tot een toilet i.p.v. zes toiletten. Een niet wenselijke situatie die ook onder de aandacht van de MR werd gebracht.
Het geschil tussen de school, stichting, verzekering en de gemeente liep door. Vanuit het verantwoordelijkheidsgevoel van de MR van De Tandem is een brandbrief gestuurd naar het bestuur van stichting Robijn. Uiteindelijk heeft het bestuur van de stichting besloten tot renovatie van de toiletgroepen. Een forse kostenpost. Voor de leerlingen en collega’s zijn de zaken nu in de zomervakantie met spoed in orde gebracht. De financiële afwikkeling inclusief het gevecht met gemeente en verzekeringen vindt verder nu achter de schermen plaats. Het welzijn van leerlingen en collega’s staat immers voorop.
Dankzij de actie van de MR van De Tandem is er beweging ontstaan. Immers staat het welzijn en de ontwikkeling van de leerling voorop. Neemt niet weg dat de kosten flink zijn en de verantwoordelijkheid duidelijk ligt bij de gemeente IJsselstein. Gelukkig heeft de stichting Robijn in deze haar verantwoordelijkheid genomen en het probleem opgelost.

Bijna de hele zomervakantie is er hard gewerkt. Het resultaat mag er zijn. Precies op tijd zijn alle toiletgroepen bij de bovenbouw, groep vier, het leerkrachttoilet bij de onderbouw en de kleutertoiletten opgeleverd en kunnen de kinderen weer naar hun eigen toilet.

20150725_185427 20150725_185519 20150725_191612