Onderwijs, een leven lang leren!

 
Iedere dag wordt nieuwe kennis gecreëerd en deze kennis is van invloed op inzicht en vaardigheden. Teamleden van De Tandem zoeken actief nieuwe kennis op. Niet alleen in formele setting als het behalen van een academische graad of het volgen van een Post-HBO opleiding maar ook door zelf kennis te delen en te ontwikkelen.
Een aantal teamleden heeft in samenwerking met De Onderwijscoöperatie de uitdaging aangenomen om het onderwijs te verbeteren en te verrijken. De Onderwijscoöperatie is opgericht om de ontwikkeling van een zelfbewuste beroepsgroep te stimuleren. Leraren nemen zelf verantwoordelijkheid en hebben zeggenschap over de uitvoering van hun beroep. De Onderwijscoöperatie wordt gevormd door de grootste onderwijsvakverenigingen.
De Tandem draagt op drie vlakken bij aan de ontwikkeling van kennis en vaardigheden. Het gaat hier om het aanleren van ondernemingsvaardigheden bij leerlingen, het ontwikkelen van professioneel muziekonderwijs en het bevorderen van de schrijfvaardigheid van leerlingen. De Tandem is blij dat de Onderwijscoöperatie de school als partner ziet en het mogelijk maakt om samen te werken aan de optimalisering van het Nederlandse onderwijs.