Onderwijsinspectie wederom tevreden over De Tandem

Iedere school valt onder het toezicht van de Onderwijsinspectie. Wanneer alles goed gaat wordt een basisschool om de vier jaar bezocht. Dit wordt ‘Basistoezicht’ genoemd. Op 1 september is De Tandem weer bezocht. De inspecteur heeft ouders, leerlingen en teamleden gesproken. Daarnaast is alle documentatie ingezien, zijn de lessen bezocht en is het kwaliteitsbeleid getoetst.
De inspecteur heeft geoordeeld dat De Tandem weer aan alle eisen voldoet heeft de diverse beleidsgebieden als ‘goed’ beoordeeld. De inspectie daagt, mede gezien de structureel bovengemiddelde opbrengsten, De Tandem uit om nog meer in te spelen op de onderwijsbehoeften van de individuele leerling. De Inspectie geeft aan dat het team van De Tandem trots mag zijn op wat er is gerealiseerd en dat dit best meer in de etalage mag worden gezet. Zo kunnen ook andere scholen van De Tandem leren.
De Tandem dankt de inspecteur voor haar beoordeling, tips en analyses. Daarnaast dankt De Tandem de inspecteur weer voor het volledige vertrouwen dat zij in De Tandem heeft gesteld.