Post uit Nieuw-Zeeland

De Tandem onderhoudt nauw contact met Limehills School in Nieuw Zeeland. Naast een uitwisseling van kennis en ideeën tussen teamleden van De Tandem en deze school, schrijven leerlingen elkaar ook brieven, sturen elkaar tekeningen en proberen ook via multimedia met elkaar contact te maken.
Het delen van kennis levert altijd winst op. De oefening van de Engelse taal gaat hier goed mee gepaard. Net na de zomervakantie hebben we weer een envelop ontvangen. Boordevol met tekeningen en verhalen. Er ligt weer een uitdaging klaar voor onze leerlingen om een reactie in het Engels te geven.