Ethiek

In het Grieks ook wel: èthos genoemd 
Ethiek is de moraalwetenschap en een tak van de filosofie die zich bezighoudt met de kritische bezinning over het juiste handelen. In het onderwijs speelt deze tak van de filosofie een belangrijke rol in onze communicatie en ons handelen. Iedere leerling telt en daarom zullen wij als school hen aanspreken op hun mogelijkheden en verantwoordelijkheden. Het fenomeen “labelen” past hier niet onder. Onze school kent een uitdaging voor iedere leerling en iedere leerling is op zijn of haar manier speciaal, een plus of excellent. Dit binnen een schoolse context en als voorbereiding op een actieve deelname aan de maatschappij. Kent u de mogelijkheden of zelfs talenten van uw zoon of dochter? Is uw kind een “plus”, speciaal of excellent? Wij wetn het zeker, een label is daarom voor ons niet nodig!