Gastles online veiligheid door bureau HALT

Maandag 16 januari heeft groep 8 een gastles gekregen van bureau HALT. Het thema was online veiligheid. Aan de hand van een aantal (echt gebeurde) voorbeelden werd gekeken wat er online allemaal kan en wat hierbij de risico’s zijn. De kinderen maakten opdrachten en bespraken samen mogelijke risico’s. We sloten af met zes tips voor veilig internetten:

tip 1) stuur niet zomaar alles door

tip 2) kijk uit met foto’s en video’s plaatsen

tip 3) accepteer niet alle “vrienden”, wees kritisch

tip 4) denk na over welke informatie je over jezelf deelt met anderen

tip 5) houd je wachtwoord(en) geheim

tip 6) vertrouw je het niet, bespreek het dan met je ouders of ga naar meldknop.nl