Wachtlijst De Tandem

In de gemeente IJsselstein is er sprake van een forse krimp in het aantal geboorten. Scholen beraden zich op hun toekomst. Zo wordt er gefuseerd of worden vestigingen gesloten. Er zijn immers te weinig kinderen die basisonderwijs in IJsselstein zullen volgen om alle scholen levensvatbaar te houden.
De Tandem is sinds jaar en dag een school waar veel ouders hun kinderen aan toe vertrouwen wanneer het gaat om goed basisonderwijs. Als school waarderen we dit vertrouwen maar willen garant blijven staan voor de kwaliteit van ons concept. Dit heeft er toe geleid dat De Tandem in samenspraak met de medezeggenschapsraad waarin leerkrachten en ouders vertegenwoordigd zijn, overgaan tot het instellen van een wachtlijst voor schooljaar 2017/2018. Ouders waarvan hun kind in dit schooljaar de leeftijd van vier jaar bereikt, worden verzocht om contact op te nemen met de directie indien zij hun kind op De Tandem willen plaatsen. De school zal dan de wachtlijst nakijken of er nog een mogelijkheid is. Ook voor schooljaar 2018/2019 begint het maximum in zicht te raken. Het aantal plaatsen is nog zeer beperkt.
Geïnteresseerden kunnen contact met de school leggen via: 030-6883760 of via info@de-tandem.nl