Informatie GGD Utrecht 16 maart

Bijgevoegd een brief van de GGD regio Utrecht naar aanleiding van de genomen maatregelen van het kabinet die zondag 15 maart bekend gemaakt zijn.

brief scholen nav maatregel kabinet

 

 

Update coronavirus 13 maart

Geachte ouders,
Op het moment van schrijven zijn extra maatregelen aangekondigd in de strijd tegen het coronavirus. Deze maatregelen betreffen iedereen, dus ook u en ons. We sluiten aan bij de landelijke en aangescherpte richtlijnen. Op onze school betekent dat voor de komende tijd het volgende:

Leerkrachten met gezondheidsklachten
Leerkrachten die verkouden zijn, hoesten, keelpijn hebben of koorts komen niet naar school om te werken. Hierdoor kan het zijn dat wij de komende periode niet alle leerlingen iedere dag les kunnen geven. Waar dat mogelijk is, proberen we de groep van een zieke leerkracht intern op te vangen, maar u zult begrijpen dat het gezien de omstandigheden ook niet wenselijk is om te veel leerlingen in een lokaal te hebben. We kunnen dus niet uitsluiten dat we groepen naar huis moeten sturen. Mocht uw kind geen les hebben, dan hoort u dat zo spoedig mogelijk en bij voorkeur op de dag ervoor, zodat u nog enigszins in de gelegenheid bent om opvang voor uw kind te regelen. We gaan ons uiterste best doen om het ongemak van schooldagen zonder les zoveel mogelijk over de groepen te verspreiden.

Kinderen met gezondheidsklachten
Is uw kind verkouden, hoest het, heeft het keelpijn of koorts? Houdt u hem of haar dan thuis totdat het weer beter is. Als wij merken dat een kind op school ziekteverschijnselen vertoont, dan nemen we contact op met de ouder om het kind op te komen halen. Maakt u zich als ouder ongerust  over de gezondheid van uw kind, neem dan het zekere voor het onzekere. Een gerustgestelde ouder is in deze situatie het beste.

  • Vergeet in ieder geval niet om uw kind ziek te melden als het niet naar school komt, zodat wij weten dat het in goede handen is.

Kinderen op het schoolplein afzetten
Om het aantal mensen (vooral volwassenen) in de school te beperken, willen wij vanaf maandag dat de kinderen bij de deur van de school worden afgegeven. U neemt bij de deur afscheid en vanaf daar gaan zij zelf naar de groep. In de gangen zullen leerkrachten aanwezig zijn om daar toezicht op te houden.

Hygiënemaatregelen blijven van kracht
Onze leerkrachten blijven extra alert op de eerder aangekondigde hygiënemaatregelen: regelmatig handen wassen, hoesten en niezen aan de binnenkant van de elleboog, het gebruiken van papieren zakdoekjes en deze na gebruik direct weggooien en het vermijden van handcontact. Het is goed als u uw kind daar thuis ook op voorbereidt en papieren zakdoekjes meegeeft. Het schudden van handen wordt bewust vermeden.

Afgelasting of uitstel activiteiten
Activiteiten die de komende tijd op de planning staan, gaan we kritisch bekijken in het licht van de nieuwe richtlijnen. We bekijken per activiteit of het kan doorgaan, eventueel in aangepaste vorm. De richtlijnen van het RIVM én wat wij zelf nog verantwoord vinden, geven daarbij de doorslag.

Continuering onderwijs
Gezien de voortdurende ontwikkelingen is het goed denkbaar dat scholen alsnog de deuren moeten sluiten. Op het moment worden meerdere scenario’s uitgewerkt om qua aanbod en leerontwikkeling hier op in te spelen.

We vragen u om goed kennis te nemen van de ontwikkelingen en de voorschriften. Ook benadrukken wij de rol van volwassenen. Met elkaar dragen wij de verantwoordelijkheid voor uw kinderen en onze leerlingen.

Tot slot
Zoals aangekondigd ontvangt u als eerste, en enkel via dit kanaal, de meest recente informatie van onze school betreffende dit onderwerp. Het kan zijn dat u meerdere berichten per week ontvangt.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan verzoek ik u om maandag met mij contact op te nemen.

Met vriendelijke groet,

Vincent Kalshoven

Snelbinder maart 2020