Skateweek Utrecht

Onze groepen 8 scoren structureel goed

De Tandem scoort goed in een voorproefje dat KRO/NCRV ontwikkelde van de nieuwe rekenmethode en richtlijnen van de Onderwijsinspectie. Zij hebben verschillende datasets (Onderwijsinspectie en DUO) bij elkaar gevoegd en de rekenmethodes van de onderwijsinspectie nagebootst. Daaruit bleek dat De Tandem ruim boven het landelijk gemiddelde scoorde op de eindtoets in groep 8.

Op de afbeelding ziet u dat De Tandem op het gebied van achterstanden van leerlingen een gemiddelde school is. 47,3% van onze groep 8 leerlingen moest op basis daarvan het (landelijk) gemiddelde niveau van de Centrale Eindtoets halen. Van onze achtstegroepers heeft echter zelfs 70,5% dit niveau gehaald!

Het blauwe streepje in de grafiek vertegenwoordigt de score van De Tandem.