De activiteitencommissie bestaat uit een vaste groep mensen (ouders en leerkrachten) die 2x per jaar samen komen om de activiteiten te verdelen en te evalueren. Per activiteit heeft de commissie ook bijna altijd nog extra hulp van ouders nodig. Zij kunnen zich inschrijven tijdens de informatieavond aan het begin van het schooljaar. Maar gedurende het jaar kun je ook altijd een van de leden aanschieten als je het leuk vindt om te helpen bij een activiteit. Want alle hulp is altijd heel erg welkom!

De activiteitencommissie draagt bij aan alle activiteiten die jaarlijks terugkeren. Denk hierbij aan Sinterklaas, Kerst en het Tandemfestival. Daarnaast springen we op verzoek van de leerkrachten bij als dit nodig mocht zijn tijdens andere activiteiten. De structuren zoals programma’s en uitwerkingen liggen veelal vast. Dit omdat de school eindverantwoordelijk is en veel ervaring heeft in wat werkbaar en mogelijk is.

De leden zijn:

Barranca Latimer
Jörgen Heijns
Lia Lebbing
Linda de Groot
Patricia van Zalingen
Anne de Bruin ( niet op de foto)
Hellen Bijerman (niet op de foto)