Anne Verburg

Anne Verburg

Leerkracht

Ik ben Anne Verburg. In 1976 kwam ik als vierjarige op de Tandem bij juffrouw Anita in de klas. Ik genoot van de school en als kleuter wist ik al dat ik juf wilde worden. Nu, bijna veertig jaar later, geniet ik nog steeds op de Tandem. Ik vind het prachtig om kinderen te begeleiden bij het zetten van de stappen die voor dát kind belangrijk zijn. Ik doe dat graag op de Tandem, omdat hier naast veel aandacht voor de basisvakken (taal en rekenen), ook veel ruimte is voor de natuur, muziek, creativiteit, toneel, beweging, zelfstandigheid, samenwerken en verantwoordelijkheid, zodat elk kind zich all round kan ontplooien.