”Je hebt altijd een keuze”

Daltonschool De Tandem staat midden in de samenleving. Wij bieden onderwijs aan alle kinderen, met welke levensovertuiging of achtergrond dan ook. Met aandacht voor waarden en normen en voor respect voor elkaar.

Met het accent op samenwerken en het nemen van verantwoordelijkheid en initiatief, bereiden wij de leerlingen voor op onze complexe samenleving.

“Wij willen dat kinderen slagen voor het leven en niet alleen voor de toets”

Dalton op de Tandem
Het onderwijs van De Tandem wordt gegeven volgens de drie Daltonprincipes:

  • Vrijheid in gebondenheid
  • Zelfstandigheid
  • Samenwerking

Deze drie principes komen terug in alle activiteiten.

Dalton in de praktijk
Wekelijks krijgen de leerlingen een aantal uit te voeren taken voor de verschillende vakken.

De leerlingen zijn er vrij in om zelf te plannen wanneer ze welke taak doen. Ze schatten in hoeveel tijd ze nodig hebben voor welke taak en wanneer ze deze het beste kunnen uitvoeren. Om deze taken tot een goed einde te brengen hebben de kinderen vaak elkaar nodig. Samenwerken is dus belangrijk.

Zelfstandig gaan ze aan de slag. De leerkracht is in de buurt, voor als de leerlingen vastlopen. Als het werk klaar is, dan is er vaak nog tijd voor keuzewerk. Keuzewerk geeft de leerlingen kans om zich samen of alleen, te verdiepen in hun interesses. Dat leidt tot mooie projecten en interessante werkstukken.

Leren door betrokkenheid
Bij De Tandem gaan we er in ons onderwijs van uit dat de kinderen het meest leren als ze:

  • Zich betrokken voelen bij wat ze leren.
  • Kunnen zien dat wat ze leren ook te gebruiken is in de praktijk.
  • Met elkaar en van elkaar leren.
  • Een actieve rol hebben bij wat ze leren.

Als leerlingen betrokken zijn, dan nemen ze initiatief en leren ze verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen werk.

De rol van de leerkracht verschuift dus van vooral die van instructeur die lesinhoud bepaalt, naar die van begeleider die het leerproces stimuleert, die coach, adviseur èn instructeur van de leerlingen is.

Stap voor stap
Vanaf het eerste les jaar leren de kinderen stap-voor-stap, zelfstandig hun taken te plannen, initiatief en verantwoordelijkheid te nemen.

Uitdaging voor elk niveau
Doordat de leerlingen zelfstandig werken en elkaar raadplegen bij problemen, kan de leerkracht tijd nemen om de kinderen die meer instructie nodig hebben te helpen bij het opstarten van de taak. Daarnaast is er materiaal en kennis in school om de kinderen die de basisstof gemakkelijk doorlopen extra uitdaging te geven.

schooltuinSchool met aandacht voor de natuur
Wij besteden bij De Tandem aandacht aan het belang van de natuur in ons leven. Dat wordt al duidelijk bij het betreden van het schoolplein. Er is gebruik gemaakt van natuurlijke materialen en veel groen. Houten palen zorgen voor afscheiding en speelmogelijkheden. Bomen en groene perkjes geven schaduw en verstopplekjes.

De schooltuin laat de kinderen elk seizoen zien waar onze groenten vandaan komen en hoe bloemen groeien en bloeien.
Daarnaast spelen de kinderen regelmatig in de naastgelegen boomgaard of doen ze er buitenopdrachten.