De juffen van dit schooljaar zijn Vera Negenman (ma-di- wo 11x) Judith Everaert (wo-do-vr). Dit schooljaar zitten er 28 kinderen in groep 5.

Komend jaar zullen er een aantal dingen veranderen ten opzichte van groep 4. Zo krijgen de kinderen wereldoriëntatie en begrijpend lezen. Ook krijgen ze wekelijks huiswerk “eenmaal andermaal”, zodat we de tafels goed blijven oefenen. Het huiswerk hiervoor komt op vrijdag mee naar huis en dient een week later op donderdag weer ingeleverd te worden. Een aantal keer per jaar zal er ook voor de wereldoriëntatievakken huiswerk meegegeven worden.

Alle kinderen houden dit jaar een keer een spreekbeurt en een keer een boekbespreking. Op de deur van de klas hangt een lijst met data. De kinderen krijgen een brief mee naar huis met informatie hierover. Daarnaast hebben we natuurlijk de toneelavond, en de podiumparels.

De Tandem is een Daltonschool. Het werken met taken is daar een onderdeel van. Ook in groep 5 doen we dat. We starten we met een twee-dagentaak. Na de kerstvakantie zal dit een weektaak worden.

Op maandag en vrijdag besteden we ook extra aandacht aan het sociaal emotioneel klimaat in de groep. Ieder kind is dit jaar een week lang het zonnetje van de week. Iedereen schrijft dan een complimentje. Op deze manier willen we de goede sfeer en werkklimaat in klas behouden.

Dit jaar staan er verschillende activiteiten op het programma. Zo doen we in groep 5 altijd mee met de knijperestafette. We gaan samen zorgen voor een schonere buurt. Ook gaan we met elkaar naar Fulcotheater voor een voorstelling en samen met groep 6 hebben we een projectweek over oud IJsselstein. Over alle activiteiten hoort u in de loop van het jaar meer.

Als er vragen zijn kunt u altijd om twee uur even langslopen voor een afspraak. Wij hebben er weer zin in.

Geen Evenementen

Vera Negenman

Vera Negenman

Leerkracht groep 5
Judith Everaert

Judith Everaert

Leerkracht groep 5

Informatie over groepsouders volgt

Groepsouder