Als uw kind voor het eerst naar De Tandem gaat, dan kunnen we ons voorstellen dat u niet meteen alle informatie die u ontvangen heeft, kunt onthouden. Toch is het wel handig om te weten wat de schooltijden zijn, wanneer de kinderen gymmen of wat u moet doen om uw kind ziek te melden. Ook als uw kinderen al langer op school zitten, kan onderstaande informatie handig zijn. In de jaarkalender vindt u alle informatie over het lopende schooljaar.

Schooltijden
Op de Tandem werken wij sinds schooljaar 2015-2016 met een continue-rooster. De week is verdeeld in 5 dagen van 5 1/2 uur. De kinderen eten tussen de middag op school.continurooster

De schooltijden zijn: maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 14.00 uur.

Om 8.25 uur gaat de eerste bel en kunnen de kinderen naar de klas (gebracht worden). Zorg dat uw kind op tijd in de klas is. Als kinderen te laat komen geeft dit niet alleen voor hen onrust, maar ook voor de kinderen in de klas en voor de leerkracht.

Mededelingen van ouders
Bij de lokalen van groep 1 t/m 4 ligt een mededelingenvel. Hierop kunt u voor de leerkracht een kort bericht over uw kind noteren. Zo kunt u voor schooltijd toch snel even iets aan de leerkracht kwijt, maar niet hoeft te wachten tot de leerkracht daar in de ochtenddrukte tijd voor heeft. Op deze manier kan de leerkracht ook op tijd met de les beginnen.

Ziekmelding/afwezigheid/niet gymmen of zwemmen

WatHoeWanneer
Ziekmelding

Telefonisch
Vóór 8.15 uur
Onverwacht te laatBriefje voor leerkracht of

Telefonisch

Bij aankomst

Zo snel mogelijk

Aanvraag vrije dagen/verlofSchriftelijk Aanvraagformulier bij schoolleiding af te halen.

Zo vroeg mogelijk

Afmelding gymmen/zwemmen
Briefje met reden voor leerkracht of

Telefonisch

Voor de aanvang van de les

Ouderbijdrage
Om activiteiten en festiviteiten die niet uit het schoolbudget betaald kunnen worden, toch mogelijk te maken, vraagt de school jaarlijks een vrijwillige bijdrage per kind. Voor de betaling van de ouderbijdrage ontvangt u in de loop van het schooljaar een bericht.

kralenplank kleutersBijdrage schoolreis/ schoolkamp
Jaarlijks vragen we een bijdrage van 15 tot 20 euro voor de schoolreisjes van de groepen 1 t/m 6 en ongeveer 120 euro voor het schoolkamp van de groepen 7&8. Voor het schoolkamp kan al vanaf de eerste groep wekelijks gespaard worden. U krijgt bericht wanneer u de betaling kunt overmaken.

Stichting Leergeld
Stichting Leergeld ondersteunt ouders en verzorgers met een minimum besteedbaar inkomen bij het bekostigen van o.a. schoolreis en schoolkamp. website: www.leergeld.nl

Buitenschoolse opvang
Binnen IJsselstein zijn verschillende kinderopvangorganisaties actief. Informatie

Beeldmateriaal kinderen
Er worden op school bij activiteiten foto’s en video’s gemaakt tijdens activiteiten, deze kunnen gebruikt worden om te publiceren op de website. Heeft u hier vragen over, dan kunt u terecht bij de directie.