Ingrid Huijgen

Ingrid Huijgen

Leerkracht

Mijn naam is Ingrid Huijgen. Ik ben sinds 1976 werkzaam in het basisonderwijs waarvan 36 jaar in IJsselstein en sinds 1990 op De Tandem.

Inmiddels heb ik al heel veel kleuters en groep 3 kinderen les gegeven. Altijd met veel plezier. Natuurlijk is er in al die jaren veel veranderd in het onderwijs en op De Tandem.
Zo denk ik onder andere terug aan de brand en wederopbouw van de school, de start en ontwikkeling van ons Daltononderwijs, van tussen de middag thuis eten naar overblijf, VSO, BSO en continue rooster, gaan en vooral komen en blijven van collega‘s en de aanleg van ons groene schoolplein. Voor mij is De Tandem door al die jaren heen een school gebleven met veel openheid, veiligheid en geborgenheid voor kinderen, ouders en personeel, met veel extra aandacht voor schoolontwikkeling en leerlingbegeleiding, een specifiek eigen schoolcultuur waarbinnen bijvoorbeeld projectweek en werkweek een bijzondere plaats innemen, een school met veel muziek en een Tandemfestival, een activiteitencommissie, een schooltuin enz.. Kortom, een school waarin ieder kind gezien wordt en de mogelijkheid krijgt zich in een ontspannen sfeer te ontplooien. En dit alles is de reden ( misschien wel ’het recept’) waarom ik al zo lang en met veel plezier leerkracht op De Tandem ben en nog een aantal jaren wil blijven.