Wij doen er alles aan om de school zo goed mogelijk te laten functioneren. Toch kan het zijn dat u ergens niet tevreden over bent. Wij horen dat graag zo snel mogelijk. Door met elkaar in gesprek te komen en te blijven, kunnen we samen naar een oplossing zoeken.

Procedure
Bij problemen in de klas kunt contact opnemen met de leerkracht. Bent u na de gesprekken die hebben plaatsgevonden niet tevreden, dan kunt u contact opnemen met de schoolleiding.
U kunt zich ook wenden tot de schoolleiding om uitleg te krijgen over meer algemene schoolzaken.

Wanneer de leerkracht en de schoolleiding uw klacht niet naar tevredenheid op kunnen lossen, dan kunt u contact opnemen met een van de contactpersonen van de school. De Tandem heeft twee contactpersonen, een teamlid en een ouder.

Contactpersonen
De contactpersonen zijn:
Sjanel Westland (teamlid) en Margreet van Dijk (ouder)

Zij zijn meestal op woensdag aanwezig. Binnenlopen voor het maken van een afspraak kan altijd.

Taken contactpersoon

  • Het aanhoren van problemen en advies geven zonder partij te kiezen.
  • Het doorverwijzen naar het bestuur van de Stichting Robijn als een probleem op school niet opgelost kan worden met de leerkracht en/of de directie.
  • Op een vertrouwelijke manier richting geven aan het oplossen van problemen en u de weg wijzen in het proces.

 

Leerlingen
Ook de leerlingen kunnen met hun probleem naar een van de contactpersonen gaan. Daarvoor kunnen zij de contactpersoon direct aanspreken, of een briefje in de rode brievenbus doen die in de hal hangt bij groep 5. Leerlingen kunnen contact opnemen met de contactpersoon gaan als hij een probleem heeft met  bijvoorbeeld de leerkracht, thuis of  met andere kinderen.

De brievenbus wordt éen keer per week geleegd. De contactpersoon neemt contact op met de leerling en luistert in eerste instantie vooral. Uiteraard is dit gesprek vertrouwelijk. Vervolgens wordt samen met de leerling gezocht naar een passende oplossing. Soms is het nodig om contact op te nemen met de ouders. Dit wordt vooraf besproken met het kind.

De vertrouwenspersoon
Als er een probleem is dat door het bestuur van Stichting Robijn niet kan worden opgelost, of als u besluit een officiële klacht in te dienen, dan kunt u contact opnemen met de externe, onafhankelijke vertrouwenspersoon. Meer informatie over de externe vertrouwenspersoon en de Landelijke Klachtencommissie onderwijs kunt u vinden in de schoolgids en bij de contactpersonen.

Onze externe vertrouwenspersoon en vertrouwenspersoon integriteit is:
Mevrouw H. de Jong
Kleverparkweg 92
2023 CJ Haarlem
telefoon: 06-25 02 45 55
e-mail: info@heleendejongadvies.nl
website: www.heleendejongadvies.nl

De klachtenregeling ligt ter inzage op school en is te vinden op de website van Stichting Robijn. Anonieme klachten kunnen niet worden behandeld.