Nelleke Overgaauw

Nelleke Overgaauw

Lid

Mijn naam is Nelleke Overgaauw, moeder van twee dochters. Ik heb er voor gekozen om deel te nemen aan de medezeggenschapsraad (MR), omdat de MR de uitgelezen plek is om mee te denken over het beleid van de school, het team achter de schermen te ondersteunen en de stem/belangen van ouders te laten horen. Om samen de leerlingen het beste te bieden; een fijne schooltijd en goed onderwijs. Spreek mij gerust aan voor vragen, signalen, complimenten, klachten, verbeteringen en mogelijkheden.

Onze school heeft een medezeggenschapsraad (MR) waarin ouders meepraten en meebeslissen over zaken die de school aangaan. De leden van de MR behartigen de belangen van de ouders, leerlingen en leerkrachten van de school. Voorbeelden van onderwerpen die behandeld worden zijn vakantierooster, formatie, meerjarenbeleidsplan(nen), begroting en jaarrekening.