bewerkt-6

De schoolgids bevat informatie over procedures en regelingen op onze school. Daarnaast vindt u er achtergrondinformatie over het onderwijs en de lesmethoden van De Tandem.