Daltonschool De Tandem

Door waarden gedreven

Bij De Tandem willen we meer zijn dan een locatie waar kinderen naar school gaan. We zetten ons, als team, in om iedere leerling voor te bereiden op een zelfstandig leven in de maatschappij. Het is onze overtuiging dat je dit alleen kunt bereiken als je als team vanuit gemeenschappelijke waarden werkt. Deze waarden geven richting aan het onderwijs en de omgang met elkaar en met iedereen die met onze school te maken heeft.

De waarden die ons drijven zijn:

 • De ontwikkeling van de leerling staat voorop
  Dit betekent dat we geregeld meer bieden dan kan worden verwacht. Het betekent niet dat we alles (kunnen) doen wat kinderen of ouders vragen.
 • We gedragen ons professioneel
  We werken op basis van integriteit. We hebben respect voor culturen en gebruiken, dit zolang dit geen compromis wordt met onze integriteit.
 • Informatie over betrokkenen is vertrouwelijk en blijft vertrouwelijk
  We geven geen gevoelige informatie over een ieder die onze school bezoekt door. We zijn terughoudend in het kenbaar maken van ons goede werk. Onze focus ligt op het succesvol laten zijn van onze leerlingen.
 • We vertellen de bevindingen zoals wij deze zien
  We blijven onafhankelijk en in staat om het ergens niet mee eens te zijn, ongeacht de populariteit van deze inzichten. We durven te ondernemen en oplossingen te vinden die mogelijk onconventioneel zijn. We doen dit om intrinsiek gemotiveerd te komen tot de werkelijke onderwijsbehoeften van de leerling en zo te reiken naar praktische aanbevelingen of een doelmatige aanpak.
 • We werken als een organisatie
  We houden vast aan onze hoge standaarden, waarvan wij vinden waar goed onderwijs aan voldoet. Ons team is opgebouwd uit mensen met specifieke achtergronden, kennis en vaardigheden. We komen tot betere oplossingen als team dan als individu. We werken dus met elkaar aan goed onderwijs dat past bij algemene of specifieke ontwikkelingen binnen de mogelijkheden die wij hebben. Wanneer alle mogelijkheden zijn overwogen, onderzocht en geanalyseerd kunnen wij tot beter onderwijs komen.

Als team geven wij elkaar ondersteuning waar mogelijk. We zijn ervan overtuigd dat ontwikkeling wordt gestimuleerd door een coachende wijze van werken. We willen werken in een organisatie waar in vrijheid kan worden gedacht en worden gesproken.

Verantwoordelijkheden worden, waar mogelijk, gedeeld.

 • Leiderschap
  Leiderschap in onze organisatie gaat niet om het overstijgen van een ander, maar juist het helpen van een ander. Binnen onze school streven we ernaar om met elkaar de grootste uitdagingen aan te gaan, het ontwikkelen van nieuwe kennis en vaardigheden. De Tandem heeft zich voorgenomen om ieder teamlid te ondersteunen in zijn ontwikkeling. We erkennen hierin de verschillende behoeftes en mogelijkheden van eenieder.