Stichting “Vrienden van de Tandem”
De Tandem heeft Stichting “Vrienden van De Tandem” opgericht. Het doel van de stichting is om extra middelen te genereren om projecten mogelijk te maken. Deze middelen komen ten goede van de leerlingen van alle groepen van de school. Het bestuur van de stichting wordt gevormd door de voorzitter van de Medezeggenschapsraad en de directeur van De Tandem. Meer informatie van de stichting vindt u in het beleidsplan.

Sponsoren
Op dit moment hebben wij al de volgende sponsoren:

  • Tuincentrum Groenrijk Baars – Een bijdrage aan ons groene concept. Zowel binnen als buiten de school zorgt de bijdrage van Groenrijk voor net dat extra groen tintje. Dit in de vorm van goederen, korting op goederen en advies.
  • Zuccotto – Een bijdrage aan onze school door het ter beschikking stellen van chocolade. Deze chocolade wordt verkocht door onze jonge ondernemers en de opbrengst komt mede ten goede aan Stichting Roemeense Kinderhulp.
  • Koppla – Websiteontwerp en ontwikkeling. Technische ondersteuning website.

Vriend worden?
Ook u kunt “Vriend van De Tandem” worden door de school te sponsoren. De sponsoring levert u reclame op voor uw bedrijf. U krijgt een eervolle vermelding van uw bedrijf(slogo) op de voorpagina van website en/of op andere overeen te komen communicatiedragers.
U kunt De Tandem sponsoren met zowel financiële middelen als met materialen, of door de inzet van mankracht van uw bedrijf bij projecten.

Wij houden ons aan het convenant ‘Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring’.

Wilt u ook een vriend van De Tandem worden? Neemt u dan contact op met de directeur van de school of de voorzitter van de Medezeggenschapsraad.